China

Guang Zhou Shang Rui
Gong Si

Suite 806, Tower 3
Dong Jun Plaza, No. 836
Dong Feng Dong Lu
Yuexiu District, Guangzhou, Guangdong
People’s Republic of China 510080

T. +86-20-38821034
F. +86-20-38821636
E. ron@d-authority.cn